Участь науково-педагогічних працівників у конференції (м. Баку)

22 грудня 2021 року Бакинським державним університетом (м. Баку, Республіка Азербайджан) була організована Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття – нові виклики і сучасні проблеми розвитку права».

Участь у роботі конференції взяв професор кафедри Анатолій КОСТРУБА, який виступив із доповіддю «Інститут облігаторної Консолідаціі корпоративного контролю: проблема допустимості втручання в майнову сферу особи». У своєму виступі вчений розкрив спірні питання доцільності втручання в мирне володіння майном, надавши обґрунтування правомірності примусового позбавлення права власності акціонерів корпорації на акцію.

Професор Валентина ВАСИЛЬЄВА та професор Алла ЗЕЛІСКО підготували і подали тези на тему: «Інвестиційний договір глобалізація правових інституцій».