Всеукраїнська науково-практична конференція «Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання»

22 листопада 2021 року  професор кафедри цивільного права Коструба Анатолій Володимирович взяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання», яку організував Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії правових наук України.

Вчений виступив з доповіддю на тему: «Формула тлумачення змісту договору: приватно-правові аспекти правозастосування», в якій розкрив формули тлумачення договору: contra proferentem (слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав), do ut des, do ut facias – facias ut des, facio ut facias (даю, щоб ти дав, даю, щоб ти зробив – роблю, щоб ти дав, роблю, щоб ти зробив) та формула a fortiori (від більшого до меншого і від меншого до більшого).