Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Спорт в умовах пандемії: цивілістичні проблеми»

5 листопада 2021 року професор Анатолій Коструба взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Спорт в умовах пандемії: цивілістичні проблеми», організаторами якої виступили НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Національний університет «Одеська юридична академія».

Анатолій Володимирович виступив з доповіддю на тему «Спортивний кодекс України: перспективи нормативної регламентації», в якій розкрив світові тенденції кодифікації спортивного законодавства.