XIX Міжнародна науково-практична конференція «РЕКОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН»

24 вересня 2021 року відбулася щорічна конференція, присвячена проблематиці чинного та перспективного корпоративного законодавства та судової практики у сфері розгляду корпоративних спорів, організована Лабораторією проблем корпоративного права, Навчально-науковим юридичним інститутом та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Тема конференції: «Рекодифікація Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання корпоративних відносин». Це вже XIX Міжнародна науково-практична конференція з проблем корпоративного права, що проводиться в м. Івано-Франківську.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, в.о. завідувача відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, який підкреслив актуальність тематики наукового заходу в аспекті оновлення Цивільного кодексу України та звернув увагу на науковий вклад Прикарпатської цивілістичної школи у цій сфері.

Робота конференції відбувалась в онлайн форматі.

         

Серед учасників закордонні фахівці у сфері корпоративного права з Люблінського Католицького університету імені Іоанна Павла II (м. Люблін, Республіка Польща), Сілецького університету (м. Катовіце, Республіка Польща), Трнавського університету (м. Трнава, Словацька Республіка), представники українських цивілістичних шкіл Донецького національного університету імені Василя Стуса, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Національного юридичного університету України ім. Я. Мудрого, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського університету права НАНУ.

Відеозапис конференції.