Наукові досягнення кафедри

9 лютого 2021 року науково-педагогічним працівникам кафедри:


Зеліско Аллі Володимирівні присвоєно вчене звання професора,


Мироненко Ігорю Віталійовичу присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».


Ступінь доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» присуджено аспірантам

Анатійчук Вікторії Василівні,

Мартинюку Віктору Анатолійовичу,

Погутю Олександру Петровичу.


Щиро вітаємо колег з вагомими досягненнями та бажаємо успішного втілення нових творчих задумів і професійного зростання!

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 9 лютого 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471»)