ВІТАННЯ ІЗ ЗАХИСТОМ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ !

 

  Колектив кафедри цивільного права щиро вітає доцента кафедри Ігоря Віталійовича МИРОНЕНКА з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового регулювання земельних сусідських відносин» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Захист відбувся 03 листопада 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Костицький Василь Васильович.

Бажаємо наснаги, подальших творчих успіхів та здійснення професійних планів!