Стажування Зеліско А.В. в Республіці Польща

Професор кафедри цивільного права А.В. Зеліско з 20 січня 2020 року до 28 лютого 2020 року пройшла стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Республіка Польща).

Тема стажування: «Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів юридичної освіти в Україні та країнах ЄС» («Innovative methods for the organization of educational process for law students in Ukraine and EU countries»)  (6,0 кредитів – 180  год).

За результатами стажування проф. Зеліско А.В. отримала відповідний сертифікат.