Інформація щодо дипломних робіт

Тематика дипломних робіт для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання на 2021-2022 н.р.

В період дистанційного навчання студент 4-го курсу може обрання теми дипломної роботи оформити в електронній формі. Для цього необхідно заповнити форму Заяви для обрання теми дипломної роботи (або написати власноручно за взірцем, оцифрувати)  та надіслати  на електронну адресу кафедри: kcp@pnu.edu.ua. Заява вважається прийнятою, після отримання відповіді, що підтверджує її прийняття кафедрою.

Заява для обрання теми дипломної роботи

Інформація про обрані теми дипломних робіт

Витяг із засідання кафедри про призначення керівників дипломних робіт

Витяг із розпорядження про затвердження тем дипломних робіт студентам 4-го курсу та їх керівників на 2021-2022 н.р.

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти