Інформація щодо дипломних робіт

Тематика дипломних робіт для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання на 2020-2021 н.р.

В період дистанційного навчання студент 4-го курсу може обрання теми дипломної роботи оформити в електронній формі. Для цього необхідно заповнити Заяву для обрання теми дипломної роботи і надіслати її на електронну адресу кафедри: kcp@pnu.edu.ua. Заява вважається прийнятою, після отримання відповіді, що підтверджує її прийняття кафедрою.

Заява для обрання теми дипломної роботи

Оперативна інформація про обрані теми бакалаврських робіт

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти