Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна

Доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2009 р. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права»

2010-2013 рр.– Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (аспірантура)

2016 р. – кандидат юридичних наук

2019 р. – доцент кафедри цивільного права.

Місця роботи:

2009 р. –  працювала юрисконсультом на ТОВ «Савегос»

В період з лютого 2010 р. по листопад 2010 р. працювала юрисконсультом у будівельній компанії «Ярковиця».

З вересня 2013 р. працювала викладачем кафедри цивільного права

З вересня 2019 р. і на даний час працює на посаді доцента кафедри цивільного права

У 2016 році під керівництвом заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора Валентини Антонівни Васильєвої захистила дисертацію із спеціальності 12.00.03 на тему «Обмеження договірної свободи в цивільному праві України» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Є автором 40 праць, серед яких 10 фахових статей, 12 публікацій у збірниках матеріалів міжнародних та науково – практичних конференцій та 18 науково-методичних праць.

Основні публікації

  1. Схаб-Бучинська Т.Я. Обмеження принципу свободи у договорах приєднання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2015. Вип. 37. С.152-161.
  2. Схаб-Бучинська Т.Я. Роль оціночних понять в обмеженні договірної свободи. Юридичний науковий електронний журнал. №6.2015 С. 70-72.
  3. Схаб-Бучинская Т.Я. Классификация ограничений свободы договора. Международный научно-практический правовой журнал «LegeasiViata». 2016. № 6/2(294). С.122-126.
  4. Схаб-Бучинская Т.Я . Обмеження договірної свободи у механізмі правового регулювання. Міжнародний журнал “Право і суспільство” 2017. № 5. С. 141-151.
  5. Схаб-Бучинська Т.Я. Обмеження свободи у договорі про споживчий кредит. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск XIII.2017. С.187-195
  6. Схаб-Бучинська Т.Я. Переважні права як один із чинників обмежень договірної свободи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск XV. 2017. С.175-184.
  7. Схаб-Бучинська Т.Я. Обмеження договірної свободи учасників цивільних правовідносин при обранні форми договору. Юридичний науковий журнал. № 5. 2018. С. 44-46.
  8. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Skhab-Buchynska.AnalysisofUkrainianLegislationonSurrogateMotherhoodinComparisonwith US and EU LegislativeNorms /Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, TetianaYa. Skhab-Buchynska// MedicineandLaw. 2019. Volume 38, No. 2.  P. 211 -223. (0,6 др. арк) https://www.researchgate.net/profile/Trini_Handayani/publication/336251942_An_international_publication_dealing_with_medicolegal_issues_Articles_court_decisions_and_legislation_ on-Medical-law-forensic-medicine-sexology-and-law-psychiatry-and-law-psychology-and-law-den.pdf ;
  9. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Skhab-Buchynska,Sergii O Koroied. Institute of Dispute Resolution by the Participation of a Judge in the Court of Ukraine: Joint and Differernt Characteristics with the Institute of Mediation in Ukraine /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, TetianaYa. Skhab-Buchynska, Sergii O Koroied// Journal of Advanced Researchin Lawand Economics. Fall 2018. Issue 5 (35). Volume 9. P. 1653-1659. (0,6 др. арк)https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3382 ;
  10. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Skhab-Buchynska.SurrogateMotherhood: Analysis of the Basis of the Legislation of Ukraine and Foreign Countries /Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, TetianaYa. Skhab-Buchynska// Journal of Advanced Research in Lawand Economics. Fall 2018. Issue 6 (36). Volume 9. P. 2176-2189. (0,6 др. арк) https://journals.aserspublishing.eu/jarle

Напрями діяльності: сімейне право, підприємницьке право, актуальні проблеми договірного права.

Організаційна діяльність.

Член редколегії: «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України».

Член комісії по перевірці студентських кваліфікаційних робіт на оцінку рівня унікальності.

Член науково-методичної ради навчально-наукового юридичного інституту

Член-координатор газети «Юрфакти плюс».