Силабуси

Силабуси навчальних дисциплін,

які забезпечуються кафедрою у 2022/2023 н.р.

групи: ПР(м1)-03 і ПРз(м1)-03

1-й семестр форма навчання
Актуальні проблеми науки цивільного права денна заочна
Договір як цивільно-правова форма товарного обороту денна заочна
Медичне право денна заочна
Споживче право денна заочна
Особисті немайнові права денна заочна
2-й семестр
Актуальні проблеми публічного та приватного права (всі групи) денна заочна
Набуття, реалізація та захист речових прав денна заочна
Захист цивільних прав та інтересів денна заочна
Міжнародний комерційний арбітраж денна заочна
Договірне право ЄС денна заочна
3-й семестр  
Договори у сфері надання послуг денна заочна
Санкції в цивільному праві денна заочна
Судовий захист прав інтелектуальної власності денна заочна
Недоговірні зобов’язання денна

ггрупи: ПР(м1)-02 і ПРз(м1)-02

1-й семестр
Банківське право України заочна заочна
Корпоративне право України денна заочна
Інвестиційне право денна заочна
Корпоративне управління денна заочна
Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств денна заочна
2-й семестр
Актуальні проблеми публічного та приватного права (всі групи) денна заочна
Акціонерне право денна заочна
Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ.мовою) денна заочна
Здійснення корпоративних прав денна заочна
Охорона та захист корпоративних прав денна заочна
3-й семестр  
Правове регулювання обігу цінних паперів заочна
Переважні права в корпоративних правовідносинах заочна
Корпоративні права подружжя заочна