Історія

Підготовка аспірантів на базі кафедри цивільного права за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право розпочалась у вересні 1997 року.

З моменту створення і до сьогодні аспіранти кафедри цивільного права беруть активну участь у різноманітних наукових заходах – конференціях, круглих столах, семінарах. За час існування аспірантури було написано та успішно захищено понад п’ятдесят дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 

 

 

Випускники аспірантури постійно поповнюють лави штатних працівників професорсько-викладацького складу Навчально-наукового юридичного інституту. Це професорка кафедри цивільного права А.В. Зеліско, доценти кафедри цивільного права І.І. Банасевич, І.В. Мироненко, О.С. Олійник, Т. Я. Схаб-Бучинська, викладачі У. П. Гришко, доцент кафедри судочинства О.Я. Кузьмич, викладачі кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права А.А. Албу,  Л.В. Зінич, А.В. Федорончук, асистент кафедри судочинства Н.Я. Башурин та інші працівники Навчально-наукового юридичного інституту.

 

З 2016 року кафедра цивільного права є випусковою для аспірантури з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право». На сьогодні 19 аспірантів: Погуть О. П., Стратій О. О., Кочина К.А., Чічак Л. М., Богатчук М. О., Остап’як М. М., Александрова В. С., Анатійчук В. В., Туряниця М.-М. І., Стратюк Олександр М., Стратюк Ольга М., Шиманська Н.С., Гаполяк Т. В., Дубицька Н.Т., Сулима А.П., Сікова В.Є., Гаргат І.М., Стасів А.П., Савчук В.П. працюють у сфері цивільного права, виконуючи дисертаційні дослідження на здобуття ступеня доктора філософії кандидата юридичних наук в галузі права.

Наказом Міністерства освіти і науки № 820 від 11 липня 2016 р. у Навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» створено спеціалізовану вчену раду К 20.051.14 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право у складі: проф., д.ю.н. Васильєвої В. А. (голова ради), доц., д.ю.н. Коструби А. В. (заступник голови), доц., к.ю.н. Банасевич І. І. (вчений секретар), доц., д.ю.н. Вівчаренка О. А., доц., д.ю.н. Дякович М. М., доц., к.ю.н. Гейнц Р. М., доц., к.ю.н. Зеліско А. В., доц., к.ю.н. Зозуляк О. І., доц., к.ю.н. Олійник О. С., проф. д.ю.н. Кобецької Н. Р., д.ю.н. Кравчука В. М., проф., д.ю.н. Крупчана О.Д., доц., к.ю.н. Логвінової М. В., д.ю.н. Махінчука В. М. та д.ю.н. Примака В. Д.

Наказом Міністерства освіти і науки № 1428 від 15 листопада 2019 р. у Навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 і оновлено її склад.

За період функціонування спеціалізованої вченої ради К 20.015.14 з 11.07.2016 р. по 31.12.2021 р. було проведено 26 засідань, на яких успішно захищено 23 кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.03, зокрема:

 1. Марценко Наталія Степанівна «Межі здійснення житлових прав»
 2. Албу Андрій Аркадійович «Цивільно-правове регулювання управління майном»
 3. Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна «Обмеження договірної свободи в цивільному праві України»
 4. Русин Олександр Юрійович «Судове представництво в цивільному судочинстві України»
 5. Гришко Уляна Петрівна «Захист прав споживачів транспортних послуг»
 6. Яновицька Анна Віталіївна «Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом»
 7. Краєвський Ігор Володимирович «Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі створенням та діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю»
 8. Чмихов Юрій Анатолійович «Цивільно-правове регулювання договору про надання ріелторських послуг»
 9. Чернілевська Олена Ігорівна «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами»
 10. Зінич Любомир Васильович «Правовий режим використання державою об’єктів промислової власності»
 11. Главач-Хомин Ірина Ігорівна «Учасники спадкових правовідносин»
 12. Соколовський Михайло Вікторович «Межі здійснення суб’єктивних корпоративних прав учасників підприємницьких товариств»
 13. Гнідан Руслан Миколайович «Договір оренди земельної ділянки»
 14. Федорич Ірина Ярославівна «Здійснення права на спадкування за цивільним законодавством України»
 15. Саветчук Віталій Миколайович «Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу»
 16. Данилюк Марина Богданівна «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин»
 17. Горблянський Володимир Ярославович «Захист прав споживачів за договором про надання послуг»
 18. Соколовська Юлія Василівна «Учасники підприємницьких товариств як суб’єкти цивільно-правової відповідальності у корпоративних правовідносинах»
 19. Вінтоняк Наталія Дмитрівна «Правовий режим корпоративних прав подружжя»
 20. Задорожний Олександр Вікторович «Цивільно-правове регулювання відносин приватизації державного майна»
 21. Костів Іван Ярославович «Договір контрактації сільськогосподарської продукції»
 22. Петечел Надія Михайлівна «Правове регулювання договору медичного страхування»
 23. Міськевич Любомир Романович «Оренда земельних ділянок водного фонду: цивільно-правові аспекти»

Наказом Міністерства освіти і науки № 530 від 06 червня 2022 р. у Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника» створено спеціалізовану вчену раду Д 20.051.14 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право». Термін функціонування ради з 06.06.2022 р. до 06.06.2025 р.

Голова ради:

 1. Васильєва Валентина Антонівна, д.ю.н., професор, директор Навчально-наукового юридичного інституту, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:

 1. Фріс Павло Львович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

 1. Банасевич Ірина Іванівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.03.

Члени ради:

 1. Зеліско Алла Володимирівна, д.ю.н., профксор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.03;
 2. Зозуляк Ольга Ігорівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.03;
 3. Козич Ігор Васильович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.08;
 4. Коссак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.03;
 5. Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.03;
 6. Крупчан Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, директор, Науководослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 7. Медицький Ігор Богданович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 12.00.08;
 8. Навроцький Вячеслав Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Український католицький університет, спеціальність 12.00.08.

Детальну актуальну інформацію про діяльність ради можна отримати за посиланням