Тематика досліджень

     Кафедра цивільного права є випусковою щодо підготовки аспірантів спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та спеціальності 081 Право освітнього ступеня кандидат наук (доктор філософії).

 

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право аспірантів кафедри цивільного права:

3-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Мазепа Наталія Володимирівна – «Регулятивні юридичні факти в цивільному праві України» науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Коструба А.В.).

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 081 «Право» аспірантів кафедри цивільного права:

4-й рік навчання 

денна форма навчання:

 1. Башурин Наталія Ярославівна – «Науково-технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Коструба А.В.);
 2. Кобилянська Анжела Богданівна – «Правовстановлюючі документи в цивільному праві України» (науковий керівник – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.).

заочна форма навчання:

 1. Мартинюк Володимир Анатолійович – «Природні об’єкти та природні ресурси як об’єкти цивільних прав» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, заслужений діяч науки і техніки України Луць В. В.).

3-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Погуть Олександр Петрович – «Припинення непідприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);
 2. Стратій Оксана Орестівна – «Цивільно-правове регулювання майнових відносин за участю малолітніх та неповнолітніх осіб» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права Гейнц Р. М.).

заочна форма навчання:

 1. Спосіб Дмитро Павлович – «Оперативно-розшукова та політико-правова діяльність Служби безпеки організації українських націоналістів» (науковий керівникдоктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Сворак С. М.);
 2. Богатчук Марта Олегівна – «Науковий парк як суб’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Олійник О. С.);
 3. Кочина Катерина Андріївна «Воля та волевиявлення юридичної особи приватного права» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри судочинства Галянтич М.К.).

2-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Чічак Леся Михайлівна – «Захист суб`єктивних цивільних прав сторін договору споживчого кредиту» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Банасевич І. І.);

заочна форма навчання:

 1. Александрова Віталія Сергіївна – «Правове регулювання криптовалют» (науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри судочинства Махінчук В. М.);
 2. Анатійчук Вікторія Василівна – «Договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт будівництва» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.);
 3. Остап’як Микола Михайлович – «Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві України та країнах ЄС (порівняльно-правовий аналіз)» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового юридичного інституту Логвінова М.В.);
 4. Стратюк Олександр Миколайович – «Заклади як учасники цивільних правовідносин» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.);
 5. Стратюк Ольга Миколаївна – «Цивільно-правове регулювання припинення підприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.);

вечірня форма навчання:

 1. Шиманська Наталія Станіславівна – «Зміна умов договору» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, заслужений діяч науки і техніки України Луць В. В.);
 2. Туряниця Марія-Маргарита Іванівна – «Товарна біржа як учасник цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Олійник О. С.).

1-й рік навчання

заочна форма навчання:

 1. Гаполяк Тарас Володимирович – «Договір про створення господарського товариства: цивільно-правовий аспект» (Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права Луць В.В.);
 2. Дубицька Наталія Тарасівна – «Відповідальність у приватному праві» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, заслужений юрист України Васильєва В.А.).