Тематика досліджень

Станом на 1 листопада 2021 року на кафедрі цивільного права виконуються 17 дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії в галузі права за спеціальністю 081 «Право»:

4-й рік навчання

заочна форма навчання:

1. Стратій Оксана Орестівна – «Цивільно-правове регулювання майнових відносин за участю малолітніх та неповнолітніх осіб» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного права Гейнц Р. М.) (академічна відпустка з 1 березня 2021 р. до 28 лютого 2022 р.);

денна форма навчання:

2. Остап’як Микола Михайлович – «Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві України та країнах ЄС (порівняльно-правовий аналіз)» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка Логвінова М.В.) (академічна відпустка з 1 березня 2021 р. до 31 травня 2021 р.; наказ № 133 від 05.03.2021 р.);

3. Шиманська Наталія Станіславівна – «Зміна умов договору» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, заслужений діяч науки і техніки України Луць В. В., зміна керівника – кандидат юридичних наук – Сигидин М.М.);

3-й рік навчання

7. Богатчук Марта Олегівна – «Науковий парк як суб’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, заступник директора навчально-наукового інституту Олійник О. С.) (академвідпустка).

вечірня форма навчання:

9. Туряниця Марія-Маргарита Іванівна – «Товарна біржа як учасник цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, заступник директора навчально-наукового інституту Олійник О. С.).

2-й рік навчання

денна форма навчання:

10. Чічак Леся Михайлівна – «Захист суб`єктивних цивільних прав сторін договору споживчого кредиту» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.) (академвідпустка);

заочна форма навчання:

11. Гаполяк Тарас Володимирович – «Договір про створення господарського товариства: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права Луць В.В.)(академвідпустка);

12. Дубицька Наталія Тарасівна – «Відповідальність у приватному праві» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.).

1-й рік навчання

денна форма навчання:

13. Гаргат Ілля Михайлович – «Несправедливі умови договору в цивільному праві України» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.);

вечірня форма навчання:

14. Сулима Андрій Петрович – «Диспозитивність в локальній корпоративній правотворчості» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права Луць В.В., зміна керівника – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

заочна форма навчання:

15. Сікора Вікторія Євгенівна – «Правове регулювання діяльності загальних зборів учасників (акціонерів) корпорацій» (науковий керівник – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

16. Стасів Андрій Петрович – «Договірне регулювання інноваційної діяльності: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Зеліско А. В.);

15. Савчук Валерій Петрович – «Корпоративний секретар як учасник корпоративних відносин» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Коструба А.В.);

17. Кузик Вікторія Володимирівна – «Правове регулювання членських відносин у непідприємницьких товариствах» (науковий керівник – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.).

Відповідність тем аспірантів опублікованим працям їх керівників

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право аспірантів кафедри цивільного права:

3-й рік навчання

денна форма навчання:

Мазепа Наталія Володимирівна – «Регулятивні юридичні факти в цивільному праві України» науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Коструба А.В.)