Тематика досліджень

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право аспірантів кафедри цивільного права:

3-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Мазепа Наталія Володимирівна – «Регулятивні юридичні факти в цивільному праві України» науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Коструба А.В.).

Тематика дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії в галузі права за спеціальністю 081 «Право» аспірантів кафедри цивільного права:

4-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Погуть Олександр Петрович – «Припинення непідприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

заочна форма навчання: 

 1. Стратій Оксана Орестівна – «Цивільно-правове регулювання майнових відносин за участю малолітніх та неповнолітніх осіб» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного права Гейнц Р. М.).
 2. Кочина Катерина Андріївна – «Воля та волевиявлення юридичної особи приватного права» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри судочинства Галянтич М.К.).

3-й рік навчання

заочна форма навчання:

 1. Александрова Віталія Сергіївна – «Правове регулювання криптовалют» (науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри судочинства Махінчук В. М.);
 2. Анатійчук Вікторія Василівна – «Договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт будівництва» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.);
 3. Остап’як Микола Михайлович – «Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві України та країнах ЄС (порівняльно-правовий аналіз)» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка Логвінова М.В.);
 4. Стратюк Олександр Миколайович – «Заклади як учасники цивільних правовідносин» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.);
 5. Стратюк Ольга Миколаївна – «Цивільно-правове регулювання припинення підприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.);
 6. Богатчук Марта Олегівна – «Науковий парк як суб’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, заступник директора навчально-наукового інституту Олійник О. С.).

вечірня форма навчання:

 1. Шиманська Наталія Станіславівна – «Зміна умов договору» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, заслужений діяч науки і техніки України Луць В. В.);
 2. Туряниця Марія-Маргарита Іванівна – «Товарна біржа як учасник цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, заступник директора навчально-наукового інституту Олійник О. С.).

2-й рік навчання

денна форма навчання:

 1. Чічак Леся Михайлівна – «Захист суб`єктивних цивільних прав сторін договору споживчого кредиту» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.);

заочна форма навчання:

2. Гаполяк Тарас Володимирович – «Договір про створення господарського товариства: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права Луць В.В.);

3. Дубицька Наталія Тарасівна – «Відповідальність у приватному праві» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, директорка навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.);

1-й рік навчання

денна форма навчання:

1. Гаргат Ілля Михайлович – «Несправедливі умови договору в цивільному праві України» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.);

заочна форма навчання:

2. Сікора Вікторія Євгенівна – «Правове регулювання діяльності загальних зборів учасників (акціонерів) корпорацій» (науковий керівник – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

3. Стасів Андрій Петрович– «Договірне регулювання інноваційної діяльності: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права Зеліско А. В.);

4. Савчук Валерій Петрович – «Корпоративний секретар як учасник корпоративних відносин» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, Коструба А.В.).

вечірня форма навчання:

5. Сулима Андрій Петрович – «Диспозитивність в локальній корпоративній правотворчості» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права Луць В.В.).