Освітньо-наукова-програма (2016) 

Навчальний план (2016) для аспірантів 2-го курсу 2020/2021 н.р.

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності «Право» у 2020/2021 навчальному році кафедра цивільного права забезпечує викладання 5–ти дисциплін з циклу вільного вибору аспіранта (осінньо-зимовий семестр) та педагогічну практику з циклу практичної підготовки (весняно-літній семестр)

екзаменаційні дисципліни

ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (проф. Зозуляк О.І.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

 

ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЇХ ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ (проф. Зеліско А.В.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

 

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ (проф. Коструба А. В.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

 

залікові дисципліни

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН (проф. Зеліско А.В.)

Силабус Методичний посібник

 

ВЧЕННЯ ПРО ВИКЛЮЧНІ ПРАВА (проф. Коструба А. В.)

Силабус Методичний посібник

Перелік дисциплін варіативної частини ОНП, обраних аспірантами для вивчення у 2020/2021 н.р.