Навчальний контент

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії спеціальності «Право» – кафедра цивільного права забезпечує викладання 1-ї з 2-х дисциплін циклу професійної наукової підготовки, 7–ми дисциплін з циклу вільного вибору аспіранта та педагогічну практику з циклу практичної підготовки

 

  1. 1. Цикл професійної наукової підготовки:

Сучасні напрями розвитку правової науки

 

  1. Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта

Блок 1:

Вчення про зобов’язання

Доктрина цивільного процесуального права України (кафедра судочинства)

Доктрина сімейного права (кафедра судочинства)

Блок 2:

Доктринальні проблеми міжнародного приватного права

Об’єкти цивільних прав та їх оборотоздатність

Юридичні факти в механізмі правового регулювання

Блок 3:

Особисті немайнові права в доктрині цивільного права (англ. мовою)

Доктринальні проблеми корпоративних правовідносин

Вчення про виключні права