Загальна інформація

Підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на базі кафедри цивільного права розпочалась у вересні 1997 року.

З моменту створення і до сьогодні аспіранти кафедри цивільного права беруть активну участь у різноманітних наукових заходах – конференціях, круглих столах, семінарах. За час існування аспірантури було написано та успішно захищено понад п’ятдесят дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 

 

 

Випускники аспірантури постійно поповнюють лави штатних працівників професорсько-викладацького складу навчально-наукового юридичного інституту. Це професорка кафедри цивільного права А.В. Зеліско, доценти кафедри цивільного права І.І. Банасевич, І.В. Мироненко, О.С. Олійник, Т. Я. Схаб-Бучинська, викладачі У. П. Гришко, доцент кафедри судочинства О.Я. Кузьмич, викладачі кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права А.А. Албу,  Л.В. Зінич, А.В. Федорончук, асистент кафедри судочинства Н.Я. Башурин та інші працівники навчально-наукового юридичного інституту.

 

З 2016 року кафедра цивільного права є випусковою для аспірантури з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право». На сьогодні 19 аспірантів: Погуть О. П., Стратій О. О., Кочина К.А., Чічак Л. М., Богатчук М. О., Остап’як М. М., Александрова В. С., Анатійчук В. В., Туряниця М.-М. І., Стратюк Олександр М., Стратюк Ольга М., Шиманська Н.С., Гаполяк Т. В., Дубицька Н.Т., Сулима А.П., Сікова В.Є., Гаргат І.М., Стасів А.П., Савчук В.П. працюють у сфері цивільного права, виконуючи дисертаційні дослідження на здобуття ступеня доктора філософії кандидата юридичних наук в галузі права.

Наказом Міністерства освіти і науки № 820 від 11 липня 2016 р. у навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»  створено спеціалізовану вчену раду К 20.051.14 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право у складі: проф., д.ю.н. Васильєвої В. А. (голова ради), доц., д.ю.н. Коструби А. В. (заступник голови), доц., к.ю.н. Банасевич І. І. (вчений секретар), доц., д.ю.н. Вівчаренка О. А., доц., д.ю.н. Дякович М. М., доц., к.ю.н. Гейнц Р. М., доц., к.ю.н. Зеліско А. В., доц., к.ю.н. Зозуляк О. І., доц., к.ю.н. Олійник О. С., проф. д.ю.н. Кобецької Н. Р., д.ю.н. Кравчука В. М., проф., д.ю.н. Крупчана О.Д., доц., к.ю.н. Логвінової М. В., д.ю.н. Махінчука В. М. та д.ю.н. Примака В. Д.

За період функціонування спеціалізованої вченої ради К 20.015.14 з 11.07.2016 р. по 11.07.2019 р. було проведено 26 засідань, на яких успішно захищено 19 кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.03, зокрема:

 1. Марценко Наталія Степанівна «Межі здійснення житлових прав»
 2. Албу Андрій Аркадійович «Цивільно-правове регулювання управління майном»
 3. Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна «Обмеження договірної свободи в цивільному праві України»
 4. Русин Олександр Юрійович «Судове представництво в цивільному судочинстві України»
 5. Гришко Уляна Петрівна «Захист прав споживачів транспортних послуг»
 6. Яновицька Анна Віталіївна «Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом»
 7. Краєвський Ігор Володимирович «Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі створенням та діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю»
 8. Чмихов Юрій Анатолійович «Цивільно-правове регулювання договору про надання ріелторських послуг»
 9. Чернілевська Олена Ігорівна «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами»
 10. Зінич Любомир Васильович «Правовий режим використання державою об’єктів промислової власності»
 11. Главач-Хомин Ірина Ігорівна «Учасники спадкових правовідносин»
 12. Соколовський Михайло Вікторович «Межі здійснення суб’єктивних корпоративних прав учасників підприємницьких товариств»
 13. Гнідан Руслан Миколайович «Договір оренди земельної ділянки»
 14. Федорич Ірина Ярославівна «Здійснення права на спадкування за цивільним законодавством України»
 15. Саветчук Віталій Миколайович «Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу»
 16. Данилюк Марина Богданівна «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин»
 17. Горблянський Володимир Ярославович «Захист прав споживачів за договором про надання послуг»
 18. Соколовська Юлія Василівна «Учасники підприємницьких товариств як суб’єкти цивільно-правової відповідальності у корпоративних правовідносинах»
 19. Вінтоняк Наталія Дмитрівна «Правовий режим корпоративних прав подружжя»

Наказом Міністерства освіти і науки № 1428 від 15 листопада 2019 р. у навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 і оновлено її склад. Сьогодні до складу спеціалізованої ради входять            

Голова ради:

 1. Васильєва Валентина Іванівна, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:

 1. Коструба Анатолій Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Вчений секретар:

 1. Банасевич Ірина Іванівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Члени ради:

 1. Гейнц Руслана Миколаївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 2. Дякович Мирослава Михайлівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.03;
 3. Зайчук Олег Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 4. Зеліско Алла Володимирівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 5. Зозуляк Ольга Ігорівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 6. Кобецька Надія Романівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 7. Крупчан Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 8. Логвінова Марія Володимирівна, к.ю.н., доцент, заступник директора навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 9. Махінчук Віталій Миколайович, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 10. Надьон Вікторія Валентинівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.03;
 11. Примак Володимир Дмитрович, д.ю.н., професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 12.00.03;
 12. Сіщук Ліліана Василівна, к.ю.н., доцент, завідувач лабораторії, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.

Детальну актуальну інформацію про діяльність ради можна отримати за посиланням