Освітньо-наукова програма (2020)

Навчальний план (2020) для аспірантів 1-го і 2-го курсів 2021/2022 н.р.

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії спеціальності «Право» – кафедра цивільного права у 2021/2022 навчальному році забезпечує викладання 2-х дисциплін циклу професійно-наукової підготовки:

 осінній семестр

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ (проф. Васильєва В.А.)

Силабус

Методичний посібник

Програмові вимоги

весняний семестр

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (проф. Коструба А.В.)

Силабус

Методичні вказівки

Програмові вимоги