Практика

Робоча програма виробничої практики ОР Магістр

Розпорядження про організацію і проведення виробничої практики для студентів другого року навчання денної форми

Розпорядження про організацію і проведення практики для студентів другого року навчання заочної форми