Програмові вимоги


перший курс


І семестр

Договір як універсальна форма правового регулювання

Захист цивільних прав та інтересів

Інвестиційне право

Корпоративне право України

Корпоративне управління

Особисті немайнові права

Медичне право

Споживче право


ІІ семестр

Актуальні проблеми приватного права

Акціонерне право

Договірне право ЄС

Здійснення та захист корпоративних прав

Міжнародний комерційний арбітраж

Набуття, реалізація та захист речових прав

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ.мовою)


другий курс


ІІІ семестр

Договори у сфері надання послуг

Корпоративні права подружжя

Недоговірні зобов’язання

Правове регулювання обігу цінних паперів

Санкції в цивільному праві

Судовий захист прав інтелектуальної власності

Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах