Програмові вимоги

Приватне право

1 курс

І семестр

Актуальні проблеми науки цивільного права

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту

Особисті немайнові права

Медичне право

Споживче право

ІІ семестр

Актуальні проблеми публічного і приватного права

Набуття, реалізація та захист речових прав

Захист цивільних прав та інтересів

Міжнародний комерційний арбітраж

Договірне право ЄС

2 курс

ІІІ семестр

Санкції в цивільному праві

Договори у сфері надання послуг

Недоговірні зобов’язання

Судовий захист прав інтелектуальної власності

Корпоративне право

1-й курс

І семестр

Банківське право України

Корпоративне право України

Корпоративне управління

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств

Інвестиційне право

ІІ семестр

Актуальні проблеми публічного і приватного права

Акціонерне право

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою)

Здійснення корпоративних прав
Охорона і захист корпоративних прав та інтересів
2-й курс

ІІІ семестр

Правове регулювання обігу цінних паперів

Корпоративні права подружжя

Переважні права в корпоративних правовідносинах