Спеціалізація Приватне право

спеціалізація «Приватне право»

І семестр
Договір як цивільно-правова форма товарного обороту денна заочна
Колізійні проблеми сімейного права денна заочна
Медичне право денна заочна
Особисті немайнові права денна заочна
ІI семестр
Актуальні проблеми приватного права денна заочна
Порівняльне речове право денна заочна
Комерційне право ЄС (англ. мовою) денна заочна
Міжнародний комерційний арбітраж денна заочна
Недоговірні зобов’язання денна заочна
ІIІ семестр
Захист цивільних прав та інтересів денна заочна
Санкції в цивільному праві денна заочна
Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності денна заочна
Реалізація прав інтелектуальної власності денна заочна