заочна форма навчання

І семестр

1 курс

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту

Комерційне право Європейського Союзу (англ.мовою)

Колізійні проблеми сімейного права

Особисті немайнові права

Медичне право

2 курс

Захист цивільних прав та інтересів

Санкції в цивільному праві

Реалізація прав інтелектуальної власності

Особливості розгляду спорів у сфері нтелектуальної власності

 

ІІ семестр

1 курс

Aктуальні проблеми приватного права

Порівняльне речове право

Правове регулювання міжнародної комерційної діяльності

Контракти в підприємницькій діяльності