денна форма навчання

І семестр

1 курс

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту

Комерційне право Європейського Союзу (англ.мовою)

Колізійні проблеми сімейного права

Особисті немайнові права

Медичне право

 

ІI семестр

1 курс

Актуальні проблеми приватного права

Порівняльне речове право

Недоговірні зобов’язання

Міжнародний комерційний арбітраж

 

ІIІ семестр

2 курс

Захист цивільних прав та інтересів

Санкції в цивільному праві

Правове регулювання послуг в праві України та ЄС

Особливості розгляду сорів у сфері інтелектуальної власності