денна форма навчання

І семестр

1 курс

Корпоративне управління

Банківсьуке право України

Корпоративне право України

Правочини у корпоративному праві

Інвестиційне право

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств

 

2 курс

Правовий статус корпорацій в праві ЄС (англ.мовою)

Охорона і захист корпоративних прав

Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах