Інформація щодо курсових робіт


Освітньо-професійна програма «Право»:

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»:

Здобувачі вищої освіти обрання теми курсової (наукової) роботи кафедри цивільного права можуть оформити дистанційно або безпосередньо на  кафедрі. У разі дистанційного обрання курсової роботи необхідно зробити фото- або сканкопію заповненої Заяви і надіслати її на корпоративну адресу кафедри: kcp@pnu.edu.ua. Заява вважається прийнятою, після отримання відповіді, що підтверджує її прийняття кафедрою.

Інформація про хід обрання тем курсових  робіт 

здобувачами ОП «Право»:

2-й курсу/ 3-го курсу / 4-го курсу

студентами ОП «Міжнародне та європейське право»

2-го курсу/ 3-го курсу

Зверніть увагу: інформація оновлюється щотижня станом на 10-00 понеділка.


ЗАЯВА для обрання теми КУРСОВОЇ / НАУКОВОЇ роботи (бланк)

Нормативно-правова база


Методичні вказівки щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт

Методичні вказівки по написанню наукових робіт та критеріїв оцінювання різних форм наукової діяльності здобувачів


Про строки здачі курсових (наукових) обіт у 2023-2024 н.р.

Про затвердження тем та призначення керівників курсових робіт у 2023-2024 н.р. (витяг із засідання кафедри)

Розпорядження про затвердження тем курсових, наукових робіт та їх керівників на 2023-2024 н.р.