Інформація щодо курсових робіт


Освітньо-професійна програма «Право»:

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»:

Сьогодні здобувачі вищої освіти обрання теми курсової (наукової) роботи кафедри цивільного права можуть оформити дистанційно. Для цього необхідно заповнити відповідну Заяву, зробити фото- або сканкопію і надіслати на електронну адресу кафедри: kcp@pnu.edu.ua. Заява вважається прийнятою, після отримання відповіді, що підтверджує її прийняття кафедрою.

Інформація про хід обрання тем курсових  робіт 

здобувачами ОП «Право»:

2-й курсу/ 3-го курсу / 4-го курсу

студентами ОП «Міжнародне та європейське право»

2-го курсу / 3-го курсу

Зверніть увагу: інформація оновлюється щотижня станом на 10-00 понеділка.


ЗАЯВА для обрання теми КУРСОВОЇ / НАУКОВОЇ роботи (бланк)

Нормативно-правова база


Методичні вказівки щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт

Методичні вказівки по написанню наукових робіт та критеріїв оцінювання різних форм наукової діяльності здобувачів


Про затвердження тем та призначення керівників курсових робіт (витяг із засідання кафедри)

Витяг із розпорядження про затвердження тем курсових, наукових робіт та їх керівників на 2022-2023 н.р.