Анотації навчальних дисциплін

Кафедра цивільного права у 2022/2023 н.р. забезпечує викладання

на ОПП «Право» 2-х обов’язкових та 8-ми навчальних дисциплін за вибором студента;

на ОПП «Міжнародне та європейське право» 2-х обов’язкових та 3-х навчальних дисциплін за вибором студента.

Освітньо-професійна програма «Право»

  • обов’язкові навчальні дисципліни: «Цивільне право України», «Міжнародне приватне право»;
  • навчальні дисципліни за вибором студента: «Основи римського приватного права», «Право інтелектуальної власності», «Сімейне право України», «Господарське право України», «Підприємницьке право України», «Охорона державно, службової та особистої таємниці», «Конкурентне право», «Спадкове право».

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»

  • обов’язкові навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Міжнародне приватне право»;
  • навчальні дисципліни за вибором студента: «Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі», «Сімейне право України та країн ЄС», «Захист прав споживачів у праві ЄС».

Студентам факультету туризму (спеціальність «Туризм»)  кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін «Підприємницьке право». «Правове забезпечення міжнародної туристичної діяльності».

Анотації навчальних дисциплін


Освітньо-професійна програма «Право»

«Цивільне право України»

«Міжнародне приватне право»


«Основи римського приватного права»

«Сімейне право України»

«Право інтелектуальної власності»

«Господарське право України»

«Підприємницьке право України»

«Охорона державної, службової та особистої таємниці»

«Спадкове право»

«Конкурентне право»

«Державне регулювання економічної діяльності»


 

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»

«Цивільне право»

«Міжнародне приватне право»


«Сімейне право України та країн ЄС»

«Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС»

«Захист прав споживачів у праві ЄС»