Анотації навчальних дисциплін

У 2020-2021 навчальному році кафедра забезпечує викладання студентам 2-4-х курсів денної та заочної форм навчання Навчально-наукового Юридичного інституту спеціальності 081 Право 5-ти нормативних та 7-ми вибіркових навчальних дисциплін.

Освітньо-професійна програма «Право»

  • нормативні навчальні дисципліни: «Цивільне право України», «Господарське право України», «Міжнародне приватне право»;
  • навчальні дисципліни за вибором студента: «Основи римського приватного права», «Право інтелектуальної власності», «Сімейне право України», «Конкурентне право», «Підприємницьке право», «Спадкове право».

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»

  • нормативні навчальні дисципліни: «Цивільне право»;
  • навчальні дисципліни за вибором студента: «Право інтелектуальної власності країн Європейського Союзу», «Сімейне право України та країн Європейського Союзу».

Студентам інших факультетів кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

  • «Підприємницьке право» – спеціальність «Туризм» факультету туризму та спеціальності «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і «Маркетинг» економічного факультету;
  • «Міжнародне приватне право» – спеціальність «Міжнародне право» факультету історії, політології та міжнародних відносин.

Анотації навчальних дисциплін

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

Освітньо-професійна програма «Право»

«Цивільне право України»

«Господарське право України»

«Міжнародне приватне право»

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

«Основи римського приватного права»

«Сімейне право України”»

«Право інтелектуальної власності»

«Підприємницьке право»

«Спадкове право»

«Конкурентне право»

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

«Охорона державної, службової та особистої таємниці»

«Державне регулювання економічної діяльності»

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»

«Цивільне право»

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

«Сімейне право України та країн ЄС»

«Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС»