Співпраця з академічними установами

Співпраця кафедри з Національною академією правових наук України, органами державної влади.

 Кафедра цивільного права співпрацює з Лабораторією з проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

Основні напрямки діяльності:

– проведення спільних науково-практичних заходів;

– захисти дисертацій, стажування, підвищення кваліфікації представників кафедри у підрозділах Національної академії правових наук України;

– спільна видавнича діяльність (монографії, підручники, наукові статті).

– підготовка наукових висновків з правових питань на запити органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

2)  підготовка наукових висновків для центральних органів державної влади (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України (тепер – Верховний Суд), вищі спеціалізовані суди тощо). За 2014-2021 р.р. підготовлено понад 100 наукових висновків з правових питань;

3) участь науково-педагогічних працівників у діяльності науково-консультативних рад (НКР) органів влади. Зокрема, членство у НКР Верховного Суду України (2014-2018 рр. – В.А. Васильєва), Верховного Суду (2018-2019 рр. –  А.В. Коструба, 2018- по даний час – В.А. Васильєва), наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2018 р. – В.А. Васильєва).