Співпраця з академічними установами

Співпраця з Національною академією правових наук України, органами державної влади.

1) на базі інституту діють науково-дослідні установи НАПрН:

– Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака;

– Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики у сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Національної академії правових наук України;

– Центр дослідження конституційної юстиції спільно з Конституційним Судом України.

Основні напрямки діяльності за участі Юридичного інституту і зазначених лабораторій Національної академії правових наук України:

– проведення спільних науково-практичних заходів (як правило, 2-3 протягом календарного року);

– захисти дисертацій, стажування, підвищення кваліфікації представників навчально-наукового Юридичного інституту у підрозділах Національної академії правових наук України;

– спільна видавнича діяльність (монографії, підручники, наукові статті).

– підготовка наукових висновків з правових питань на запити органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

2)  підготовка наукових висновків для центральних органів державної влади (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України (тепер Верховний Суд), вищі спеціалізовані суди тощо). За 2014-2019 р. підготовлено понад 100 наукових висновків з правових питань;

3) участь представників Юридичного інституту у діяльності науково-консультативних рад (НКР) органів влади. Зокрема, членство у НКР Верховного Суду України (2014-2018 рр. – В.А. Васильєва), Верховного Суду (2018-2019 рр. – В.А. Васильєва, В.А. Коструба), Вищого господарського суду (2014-2018 рр. – Н.Р. Кобецька, Г.В. Мороз), наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2018 р. – В.А. Васильєва), Міжвідомчої  координаційна ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх Міністерства юстиції України (з 2018р. – Ю.І. Микитин), науково-методичної ради прокуратури Івано-Франківської області.