«Проблематика корпоративного права»

Впродовж 2002-2021 років спільно з Лабораторією проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ), яка створена на базі Юридичного інституту у липні 2001 р. було проведено 19 наукових заходів, серед яких – семінари, науково-практичні конференції та круглі столи, які збирали у стінах навчально-наукового юридичного інституту десятки відомих науковців та молодих вчених-юристів, що досліджують проблеми корпоративного права, з усієї України та інших європейських країн, а також юристів-практиків, суддів, нотаріусів та адвокатів.

2002-2012 р.р.2013-2017 р.р.2018-2021 р.р.2020-2022 р.р.2023р.

  3-4 жовтня 2002 – Науково-практична конференція, присвячена 10-тій річниці заснування юридичного інституту Прикарпатського університету ім. В. Стефаника «Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України».

  26 – 27 вересня 2003 рокуМіжрегіональна науково-практична конференція «Становлення та розвиток корпоративного права в Україні».

  19 листопада 2004 рокуНауково-практичний семінар «Приватно-правові питання створення та діяльності акціонерних товариств».

Участь у семінарі взяли: В. В. Луць, М. К. Галянтич, В. М. Махінчук, О. В. Басай, Ю. Ю. Юрченко, Ю. М. Левик, Г. М. Ілемська.

14 жовтня 2005 рокуНауково-практичний семінар «Проблеми здійснення і захисту корпоративних прав в Україні».

  25 вересня 2006 рокуНауково-практичний семінар, присвячений обговоренню проекту Закону «Про акціонерні товариства» – «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах».

 19–20 жовтня 2007 рокуВсеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання публічно-правових та приватноправових механізмів регулювання господарських відносин». Участь у конференції взяли: В. В. Луць, О М. Вінник, Р. Б. Шишка, М. К. Галянтич, А. Б. Гриняк, В. В. Носік, І. Е. Берестова, В. І. Бобрик, Є. О. Мічурін, В. М. Махінчук, Е. С. Янкова, С. О. Бородовський, І. В. Апопій.

25 – 26 вересня 2009 року –Всеукраїнський науково-практичний семінар «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах».У семінарі взяли участь: В. В. Луць, О. В. Дзера, Р. А. Майданик, Р. Б. Шишка, В. М. Коссак, М. К. Галянтич, І. В. Спасибо-Фатєєва, О М. Вінник, І.А.Жилінкова, Л. С. Нецька, І. А. Селіванова, В. М. Кравчук, В. М. Махінчук, І. Е. Берестова, В. І. Бобрик, Є. О. Мічурін, А. Б. Гриняк, Ю. Ю. Симонян, В. М. Зубар, О. О. Первомайський, С. В. Томчишен, В. С. Ковальський, Л. В. Винар, Г. О. Ульянова, С. Ю. Бурлаков, С. О. Короєд.

  1 – 2 жовтня 2010 року Всеукраїнський науково-практичний семінар «Охорона корпоративних прав».

 23 – 24 вересня 2011 рокуМіжнародна науково-практична конференція,присвячена 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України «Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин». Серед учасників конференції: В. В. Луць, М. К. Галянтич, А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова, Р. Б. Шишка, В. М. Коссак, Р. А. Майданик, В. М. Кравчук, О. С. Яворська, І. А. Селіванова, В. І. Бобрик, В. М. Махінчук, В. І. Цікало, І. В. Венедіктова, Л. С. Нецька, В. М. Зубар, І. Е. Берестова, Л. В. Винар, С. О. Бородовський, Г. О. Ульянова, М. І. Стецьків, А. Б. Гриняк, Є. М. Даниленко, Н. І. Шевченко, В. В. Кочин, О. М. Литвиненко.

 21-22 вересня 2012 року –Всеукраїнська науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин». У конференції взяли участь М. К. Галянтич, В. М. Коссак, О. С. Яворська, І. А. Селіванова, В. І. Цікало, С. О. Сліпченко, Ю. Б. Бек, Ю. М. Жорнокуй, О. О. Первомайський, В. М. Махінчук, В. І. Бобрик, Л. В. Винар, В. В. Кочин.

28 – 29 червня 2013 року – Круглий стіл «Актуальні проблеми української цивілістики», присвячений 20-й річниці заснування Національної академії правових наук України.  На відзначення 20-ти річчя створення Національної Академії правових наук України та в рамках конференції її учасниками було здійснено сходження на гору Піп Іван, де біля обсерваторії закладено капсулу з інформацією про цю подію.

27-28 вересня 2013 рокуВсеукраїнська науково-практична конференція «Корпоративні правочини».Серед учасників конференції: В. В. Луць, М. К. Галянтич, Р.Б.Шишка, А.Б.Гриняк, В.В. Васильєва, О.О.Первомайський, С.О.Сліпченко, Ю.М.Жорнокуй, В.І.Цікало, Ю.І.Попов, В.М.Короленко С.В.Ясечко, Н.Б.Солтис, А.В.Зеліско, І.Б.Саракун, І.О.Турчак, Є.М.Даниленко, В.Ю.Пашутіна, Г.О.Уразова, Г.Г.Гнідченко.

З 2014 року розпочинається новий етап проведення наукових конференцій з проблематики корпоративного права, які набувають статусу міжнародних.

26-27 вересня 2014 рокуМіжнародна наукова-практична конференція «Корпоративне право України та інших Європейських країн: порівняльно-правова характеристика».Конференцію розпочали з вітальними словами кандидат юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Н.Р.Кобецька, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного права, директор Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» В.А.Васильєва та доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України О.Д.Крупчан.

  В конференції взяли участь В.В.Луць, М. К. Галянтич, Р.Б.Шишка, О.В.Кохановська, Пьотр Піньйор, О.В.Дзера, Р.А.Майданик, О.С.Яворська, В.М.Махінчук, А.Б. Гриняк, Матеуш Жаба, Адам Сланія, П.Зданіковський, О.О.Первомайський, В.І.Бобрик, В.М.Зубар, С.О. Бородовський, В.М.Короленко, С.Шестіріков, М.Легенченко, О.Крижний, С.Ясечко, В.Кожевнікова, Л.Винар.

2-3 жовтня 2015 рокуМіжнародна наукова-практична конференція «Корпоративне право України та інших Європейських країн: шляхи гармонізації».Учасники конференції: Вижиковський Войцех, Врубель Александр, Матеуш Жаба, Пьотр Піньор, Адам Сланія, В. В. Посполітак, Р. А. Майданик, О. Д. Крупчан, В. М. Коссак, О. О. Первомайський, О. П. Печений, О. А. Беляневич, І. В. Спасибо-Фатєєва, О.О.Бакалінська, В.А.Васильєва, О.С.Яворська, С. В. Ясечко, В.І.Цікало, М.М.Дякович, В.В.Васильєва, О.Р.Ковалишин, В.О.Кожевнікова, А.В.Коструба, І.Б.Саракун, А.В.Зеліско, О.І.Зозуляк, Л.В.Сіщук, Н.А.Сліпенчук, Г.О.Уразова, Н.Ю.Філатова.

  У ході проведення заходу директор Юридичного інституту, професор Валентина Васильєва презентувала монографію «Корпоративне право Австрії та України», до авторського колективу якої увійшли наукові співробітники Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, наукові співробітники Інституту корпоративного та міжнародного комерційного права Університету Карла та Франца, викладачі кафедри цивільного права Юридичного інституту.

30 вересня – 1 жовтня 2016 р. – Міжнародна наукова-практична конференція «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу», участь у якій взяли представники України, Республіки Білорусь, Польщі, Чехії, Словаччина та ін.

  6-7 жовтня 2017 р. – Міжнародна наукова-практична конференція «Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики».

У конференції взяли особисту участь понад 70 учасників: серед яких понад 25 докторів наук, з них 4 академіки та 7 члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, а також кандидати юридичних наук, викладачі, судді, юристи-практики, аспіранти. Окрім науковців закладів-організаторів конференції, у заході приймуали участь представники від усіх провідних вузів України, а саме Київського національного університету імені Т. Шевченка, Києво-Могилянської Академії, Львівського національного університету імені І. Франка, Харківського національного юридичного університету імені Я. Мудрого, Харківського університету внутрішніх справ, національного університету «Одеська юридична академія», Тернопільського національного економічного університету, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича та інших. Серед іноземних представників — науковці та практики з Польщі, Чехії та Словаччини.

Конференція тривала 2 дні, за результатами конференції видано збірник тез учасників, а пропозиції учасників щодо вдосконалення норм чинного законодавства розглядатимуться та враховуватимуться при підготовці законопроектів, що виносяться Науково-дослідним інститутом приватного права та підприємництва на розгляд до Верховної ради України.

5-6 жовтня 2018 р. – ХVІ Міжнародна наукова-практична конференція «Корпоративне право України та країн Європейського Союзу»

На базі навчально-наукового юридичного інституту відбулася XVIМіжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та країнЄвропейського союзу: новели законодавства», співорганізатором якого виступив Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Лабораторія проблем корпоративного права як структурний підрозділ Інституту.

Відкрила науковий захід «Корпоративне право України такраїнЄвропейського союзу: новели законодавства» директор Навчально-наукового юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор Васильєва Валентина Антонівна, яка привітала іноземних і вітчизняних гостей Міжнародної науково-практичної конференції та акцентувала увагу на актуальності її проведення, на значні здобутки наукових працівників та сучасну науково-метричну базу.

Метою конференції було обговорення таких актуальних питань як: новели корпоративного законодавства щодо вдосконалення регулювання правового статусу товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю; удосконалення законодавства щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (процедури Squeeze-out и Sell-out; питання про розкриття акціонерним товариством інформації тощо); новели корпоративного законодавства щодо корпоративного договору; публічно-правовіта приватноправові аспекти захисту корпоративних прав.

Під час конференції її учасники детально обговорювали питання новел законодавства України та країн Європейського союзу. Зокрема, у своїх доповідях підняли проблеми корпоративного права доктор юридичнихнаук, професор Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор Галянтич Микола Костянтинович, доктор юридичних наук, доцент Зеліско Алла Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент Зозуляк Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Махінчук Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент Надьон Вікторія Валентинівна. Науковий інтерес привернули доповіді закордонних гостей, а саме доктора юридичних наук Пьотра Піньора(м. Катовіце, Польща), кандидата юридичних наук Павела Реліджинські (м. Катовіце, Польща), Атіліо Альтьєрі (Італія).

27-28 вересня 2019 р. – ХVІІ Міжнародна наукова-практична конференція «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу»

На базі Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) відбулася XVII Міжнародна науково-практична конференція «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу»,в якій взяли участь представники наукових шкіл України та країн Європейського Союзу.

Відкриття наукового заходу розпочалося з вітального слова доктора юридичних наук, професора, головного наукового співробітника Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, директора Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» В.А. Васильєвої, яка подякувала учасникам конференції за активну щорічну співпрацю, вказуючи на актуальність тематики конференції, пов’язаної з уніфікацією правових норм у сфері корпоративного права та намаганням створення комфортних умов для ведення бізнесу в Україні з урахуванням ефективних нормативних новел зарубіжного законодавства та практики правозастосування.

Привітав учасників конференції доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України О. Д. Крупчан, зазначаючи, що проведення наукового заходу дає можливість обговорити основні напрямки адаптації корпоративного законодавства України до європейського законодавства, окреслити правові аспекти удосконалення вітчизняного корпоративного законодавства та визначити вектори розвитку підприємництва в Україні із залученням іноземних інвестицій та процедур ведення і захисту бізнесу.

Під час конференції директором Навчально-наукового юридичного інституту, професором В. А. Васильєвою було презентовано англомовне видання книги «Corporate Law of Ukraine», зміст якої розкриває основні засади здійснення підприємницької діяльності в Україні з метою надання можливості іноземним вченим, практикам, аспірантам та інвесторам ознайомитися із вітчизняним корпоративним законодавствам і специфікою діяльності підприємницьких юридичних осіб.

Окрім представників провідних вітчизняних наукових шкіл (в тому числі, Київської, Одеської, Харківської), участь у конференції узяли представники Франції, Республіки Польща, Австрії тощо.

Метою XVII Міжнародної науково-практичної конференції було обговорення питань щодо форм захисту корпоративних прав; приватноправових способів захисту корпоративних прав; публічно-правових аспектів захисту корпоративних прав (аналіз норм податкового, адміністративного, кримінального законодавства); порівняльно-правового аналізу окремих питань правового регулювання захисту корпоративних прав в праві Україні та європейських країн.

На доктринальному рівні питання правового захисту корпоративних прав як одного із вагомих інструментів для забезпечення і розвитку підприємництва в Україні піднято у доповідях доктора юридичних наук, професора, директора Інституту корпоративного права та міжнародного комерційного права юридичного факультету Університету Карла та Франца (Грац, Франція) Томіслава Боріча «Реструктуризація компаній в ЄС»; доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Р. А. Майданика «Питання методології корпоративного спору»; доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного права комерційного права факультету права та адміністрації Сілезького університету (м. Катовіце, Польща) Пьотра Пініора «Захист права на контроль в товаристві з обмеженою відповідальністю»; доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В. В. Надьон «Окремі аспекти захисту прав боржника у цивільних відносинах»; доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова А. В. Смітюха «Незабезпечений корпоративний пай у товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю»; доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Т. Шевченка В. В. Цюри «Здійснення представництва під час відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» О.І. Зозуляк «Виключення учасника з ТОВ: окремі аспекти правового регулювання».

Проблематика правового захисту корпоративних прав була окреслена й такими вченими правниками, як к. ю. н. В. Вижиковські, к. ю. н. М. Жаба,  к. ю. н. В. В. Кочин, к. ю. н., доцент Р. Б. Сабодаш, к. ю. н., доцент М. М. Хоменко, аспірант, викладач Університету Клагенфурт (Австрія) М. Грубер, аспірант, К.О. Ісаєва, аспіранти Сілезького університету Міхал Лабно та Павел Реліджінські, які обговорювали окремі питання гарантій, форм та способів захисту корпоративних прав в Україні та праві європейських країн, а саме: охорона прав міноритарних акціонерів в Кодексі торговельних товариств Польщі; право на оскарження рішень про злиття та поділ товариств капіталів у польському праві; юридичний спір в юридичній особі; оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора в адміністративному порядку та інші.

23 жовтня 2020 р. – ХVІІІ Міжнародна наукова-практична конференція «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи» (онлайн формат, платформа Cisco Webex Meetings).

24 вересня 2021 р. – ХІХ Міжнародна наукова-практична конференція «Рекодифікація Цивільного Кодексу України: перспективи правового регулювання корпоративних відносин» (онлайн формат, платформа Cisco Webex Meetings) Завантажити.

30 вересня 2022 р. – ХХ Міжнародна наукова-практична конференція «Зміни у корпоративному законодавстві в період дії правового режиму воєнного стану в Україні» (онлайн формат, платформа Cisco Webex Meetings). Модератор заходу: завідувачка Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, к.ю.н., доц. Ліліана Сіщук. 

Програма конференції: завантажити

В роботі конференції взяли участь науковці з університетів Республіки Польща (John Paul II Catholic University Lublin, Silesian University (Katowice), University of Silesia in Katowice) та України, а саме: Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Київського університету інтелектуальної власності та права, Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака  НАПрН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

6 жовтня 2023 р.  XXI Міжнародна науково-практична конференція «Здійснення та захист корпоративних прав в Україні: шлях до європейських стандартів», присвʼячена світлій памʼяті Валентини Антонівни Васильєвої, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, директора Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (2008 – 2022 р.р.), головного наукового співробітника Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (онлайн формат, платформа Cisco Webex Meetings).

Модератори заходу: завідувачка Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, к.ю.н., доц. Ліліана Сіщук та учений секретар НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України к.ю.н., старший дослідник Тетяна Попович.

Програма конференції: завантажити

В роботі конференції взяли участь науковці з університетів Республіки Польща (Faculty of Law and Administration (Gdansk), University of Silesia in Katowice) та України, а саме: Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського університету права НАН України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака  НАПрН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

          Відеозапис конференції: завантажити