«Договір як універсальна форма правового регулювання»

У 2018 рокі кафедрою цивільного права на базі навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» започатковано науковий захід на тему «Договір як універсальна форма правового регулювання», присвячений договірному регулюванню відносин.

Мета заходу: зміцнення  співпраці науковців України у сфері договірного права, створення нових можливостей для обговорення ідей, поглядів, підходів до проблем правового регулювання договірних відносин як теоретичного наукового знання, так і практики реалізації, удосконалення відповідних норм чинного законодавства, розроблення національної концепції договірного регулювання відносин.

 Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 16 березня 2018 року.

 До участі у конференції долучилися провідні науковці із шести навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київський університет туризму, економіки і права, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Київський університет права НАН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Робота конференції здійснювалася за такими тематичними напрямами:

  1. Теоретичні засади договірного регулювання.
  2. Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій.
  3. Договірні зобов’язання за участю споживачів.
  4. Концепція цивільно-правового договору в інших галузях права.

 Тези доповідей учасників конференції представлені у збірнику:

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018.


Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 1-5 квітня 2019 року у формі Інтернет-конференції.

До участі у конференції долучилися провідні науковці із шести навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет культури і мистецтв, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський університет права НАН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 113 с.


Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 20 березня 2020 року дистанційно на платформі  Cisco Webex

До участі у конференції долучилися провідні науковці із дев’яти навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Харківський національний університет внутрішніх справ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Договір як універсальна форма правового регулювання:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 20 березня 2020 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 125 с.


Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 26 березня 2021 року дистанційно на платформі  Cisco Webex.

Участь у конференції взяли провідні науковці та аспіранти із дванадцяти навчальних закладів та наукових установ України, серед яких представники цивілістичних шкіл Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного університету України імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Західноукраїнського національного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  онлайн-конференції (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 153 с.


П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 25 березня 2022 року дистанційно на платформі  Cisco Webex.

Участь у конференції взяли двадцять п’ять науковців із дев’яти навчальних закладів та наукових установ України, серед яких одинадцять докторів юридичних наук, які представили цивілістичні школи Донецького національного університету імені Василя Стуса, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Національного університету «Одеська юридична академія», Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  онлайн-конференції (м. Івано-Франківськ, 25 березня 2022 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. 95 с.


Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 07 квітня 2023 року у змішаній формі: очно в ауд. 211 ННЮІ та онлайн онлайн на платформі Cisco Webex Meetings. У цьому році конференція була присвячена пам’яті професора В.В. Луця. Модератори заходу: завідувачка кафедри цивільного права Руслана Гейнц та доцентка кафедри цивільного права Ірина Банасевич.

Участь у роботі конференції взяли науковці із вісімнадцяти закладів вищої освіти та наукових установ України, серед яких: Донецький національний університетет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівський національний університет імені Івана Франка, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (м. Київ), Науково-дослідний інститут правотворчості та наукових експертиз НАПрН України (м. Київ), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків), Одеський державний університет внутрішніх справ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), Український католицький університет (м. Львів), Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Договір як універсальна форма товарного обороту: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора Володимира Васильовича Луця (1933-2021) (м. Івано-Франківськ, 7 квітня 2023р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. 241 с.