«Договір як універсальна форма правового регулювання»

У 2018 рокі кафедрою цивільного права на базі навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» започатковано науковий захід на тему «Договір як універсальна форма правового регулювання», присвячений договірному регулюванню відносин.

Мета заходу: зміцнення  співпраці науковців України у сфері договірного права, створення нових можливостей для обговорення ідей, поглядів, підходів до проблем правового регулювання договірних відносин як теоретичного наукового знання, так і практики реалізації, удосконалення відповідних норм чинного законодавства, розроблення національної концепції договірного регулювання відносин.

 Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 16 березня 2018 року.

 До участі у конференції долучилися провідні науковці із шести навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київський університет туризму, економіки і права, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Київський університет права НАН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Робота конференції здійснювалася за такими тематичними напрямами:

  1. Теоретичні засади договірного регулювання.
  2. Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій.
  3. Договірні зобов’язання за участю споживачів.
  4. Концепція цивільно-правового договору в інших галузях права.

 Тези доповідей учасників конференції представлені у збірнику:

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018.

 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 1-5 квітня 2019 року у формі Інтернет-конференції.

До участі у конференції долучилися провідні науковці із шести навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет культури і мистецтв, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський університет права НАН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 113 с.