«Договір як універсальна форма правового регулювання»

У 2018 рокі кафедрою цивільного права на базі навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» започатковано науковий захід на тему «Договір як універсальна форма правового регулювання», присвячений договірному регулюванню відносин.

Мета заходу: зміцнення  співпраці науковців України у сфері договірного права, створення нових можливостей для обговорення ідей, поглядів, підходів до проблем правового регулювання договірних відносин як теоретичного наукового знання, так і практики реалізації, удосконалення відповідних норм чинного законодавства, розроблення національної концепції договірного регулювання відносин.

 Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 16 березня 2018 року.

 До участі у конференції долучилися провідні науковці із шести навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київський університет туризму, економіки і права, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Київський університет права НАН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Робота конференції здійснювалася за такими тематичними напрямами:

  1. Теоретичні засади договірного регулювання.
  2. Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій.
  3. Договірні зобов’язання за участю споживачів.
  4. Концепція цивільно-правового договору в інших галузях права.

 Тези доповідей учасників конференції представлені у збірнику:

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018.

 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 1-5 квітня 2019 року у формі Інтернет-конференції.

До участі у конференції долучилися провідні науковці із шести навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет культури і мистецтв, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський університет права НАН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 113 с.

Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» відбулася 20 березня 2020 року дистанційно на платформі  Cisco Webex

До участі у конференції долучилися провідні науковці із дев’яти навчальних закладів та наукових установ, серед яких:

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Харківський національний університет внутрішніх справ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Івано-Франківськ, 20 березня 2020 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 125 с.