Навчально-методичні матеріали (4-й курс)

Дисципліни  2021/2022 н.р.Інші види Методичні вказівки для 
семінарських занять
самостійної роботи
осінній семестр:
Господарське право України   денна заочна денна заочна
Міжнародне приватне право інд. завд. денна заочна денна заочна
вибіркові дисципліни:
Конкурентне право інд. завд. денна + заочна денна + заочна
Підприємницьке право інд. завд. денна + заочна денна + заочна
весняний семестр / вибіркові дисципліни:
Спадкове право   денна заочна денна заочна