Навчально-методичне забезпечення

Аспіранти 3-го і 4-го курсів навчаються за Освітньо-науковою програмою 2016 року

Аспіранти 1-го і 2-го курсів навчаються за Освітньо-науковою програмою 2020 року

Освітньо-наукова програма (2020)

Навчальний план (2020) для аспірантів 1-го і 2-го курсів 2021/2022 н.р.

1-й курс 2-й курс

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії спеціальності «Право» – кафедра цивільного права у 2021/2022 навчальному році забезпечує викладання 2-х дисциплін циклу професійно-наукової підготовки

 осінній семестр

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ (проф. Васильєва В.А.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

весняний семестр

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (проф. Коструба А.В.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності «Право» у 2021/2022 навчальному році кафедра цивільного права з циклу вільного вибору аспіранта забезпечує викладання шести дисциплін в осінньо-зимовому семестрі та трьох дисциплін у весняно-літньому семестрі. У цьому ж семестрі аспіранти під керівництвом наукового керівника проходять  педагогічну практику.

ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
(проф. Зозуляк О.І.)
екзамен / 3-й сем. Силабус Програмові вимоги Методичний посібник
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (проф. Зеліско А.В.)