Заочна форма навчання

Цивільне право України

Господарське право України

Міжнародне приватне право

Основи римського приватного права

Охорона держравної,  службової та  особистої таємниці

Право інтелектуальної власності

Сімейне право України

Спадкове право

Підприємницьке право

Конкурентне право