Заочна форма навчання

Корпоративне право

1 семестр

1 курс

Банківське право України

Корпоративне право України

Корпоративне управління

Інвестиційне право

Правочини у корпоративному праві

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств

2 курс

Охорона і захист корпоративних прав

Правовий статус корпорацій вправі ЄС (англ.мовою)

Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах

Приватне право

1 семестр

1 курс

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту

Колізійні проблеми сімейного права

Медичне право 

Особисті немайнові права

2 курс 

Захист цивільних прав та інтересів

Санкції в цивільному праві

Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності

Реалізація прав інтелектуальної власності

 

Корпоративне право

2 семестр

1 курс

Акціонерне право

Розпорядження корпоративними правами

Здійснення корпоративних прав

Правове регулювання обігу цінних паперів

Способи захисту корпоративних прав

Приватне право

2 семестр

1 курс

Порівняльне речове право

Актуальні проблеми приватного права

Комерційне право ЄС (англ.мовою)

Міжнародний комерційний арбітраж

Недоговірні зобов’язання