Силабуси

2022/2023 н.р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Право»

Цивільне право України (2-й і 3-й курси) денна заочна
Міжнародне приватне право (4-й курс) денна заочна
Вибіркові дисципліни осінньо-зимового семестру:
Господарське право України (4-й курс) денна заочна
Охорона державної, службової та особистої таємниці (4-й курс)
денна заочна
Підриємницьке право України (4-й курс) денна заочна
Вибіркові дисципліни весняно-літнього семестру:
Основи римського приватного права (2-й курс) денна заочна
Право інтелектуальної власності (2-й курс) денна заочна
Сімейне право України (2-й курс) денна заочна
Конкурентне право (4-й курс) денна заочна
Спадкове право (4-й курс) денна заочна

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Міжнародне та європейське право»

Цивільне право (2-й і 3-й курси) денна заочна
Міжнародне приватне право (4-й курс) денна заочна 
Вибіркові дисципліни осінньо-зимового семестру:
Захист прав споживачів в ЄС (4-й курс) денна заочна 
Вибіркові дисципліни весняно-літнього семестру:
Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС (2-й курс) денна заочна 
Сімейне право України та країн ЄС (2-й курс) денна