Тематичний план

спеціалізація «Приватне право»

1-й семестр  
Договір як цивільно-правова форма товарного обороту денна заочна
Колізійні проблеми сімейного права денна заочна
Медичне право денна заочна
Особисті немайнові права денна заочна
2-й семестр
Порівняльне речове право денна заочна
Актуальні проблеми приватного права денна заочна
Комерційне право ЄС (англ. мовою) денна заочна
Міжнародний комерційний арбітраж денна заочна
Недоговірні зобов’язання денна заочна
3-й семестр
Захист цивільних прав та інтересів денна заочна
Санкції в цивільному праві денна заочна
Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності денна
Реалізація прав інтелектуальної власності денна заочна

спеціалізація «Корпоративне право»

1-й семестр  
Банківське право України денна заочна
Корпоративне право України денна заочна
Корпоративне управління денна заочна
Інвестиційне право денна заочна
Правочини в корпоративному праві денна заочна
Ліквідація та банкрутство підприємницьких товариств денна заочна
2-й семестр
Акціонерне право денна заочна
Розпорядження корпоративними правами денна заочна
Здійснення корпоративних прав денна заочна
Правове регулювання обігу цінних паперів денна заочна
Способи захисту корпоративних прав денна заочна
3-й семестр
Охорона та захист корпоративних прав денна заочна
Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою) денна заочна
Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах денна