Безоплатний доступ для українських закладів вищої освіти до онлайн-сервісу Unicheck

20 квітня 2022 року, комплексний онлайн-сервіс для запобігання плагіату Unicheck  тимчасово запровадив безоплатний доступ для українських закладів вищої освіти. Безкоштовно перевіряти академічні тексти на плагіат і неправомірні запозичення заклади вищої освіти можуть протягом цього та наступного навчальних семестрів. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов’язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та гарантувати її дотримання здобувачами вищої освіти. 

Джерело: сайт Міністерства освіти на науки України