Сліпенчук Наталя Андріївна

кандидат юридичних наук, асистент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2003 – 2007 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника», юридичний інститут, бакалаврат, спеціальність «правознавство»

2007-2008 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника», юридичний інститут, магістратура, спеціальність «правознавство»

2010 – 2014 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника», аспірантура

2014 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Місця роботи, професійний досвід

З лютого 2008 р. до січня 2010 р. – Контрольно-ревізійне управління в Івано-Франківській області, головний спеціаліст-юрисконсульт

З лютого 2010 р. по квітень 2015 р. – Господарський суд Івано-Франківської області, робота на посадах секретаря судового засідання, помічника Заступника голови суду, помічника Голови суду.

2016 р. – здобуття кваліфікації «корпоративний секретар» при Фонді державного майна України

З жовтня 2017 р. – Адвокатське об’єднання «Моріс Груп», радник практики корпоративного права, злиття та поглинання

З вересня 2014 р. – ДВНЗ «Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника», робота на посадах асистента, викладача кафедри цивільного права за сумісництвом

  1. Сліпенчук Н. А. Визнання значного правочину (договору) акціонерного товариства недійсним як спосіб захисту корпоративних прав. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2013.  Випуск XXXI. С. 178 – 188.
  2. Сліпенчук Н. А. Примусове виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту корпоративних прав. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2013. Випуск XXXІІІ. С. 161 – 170.
  3. Сліпенчук Н. А. Проблемні питання щодо визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2013. Випуск XXXIV.  С.178 – 187.
  4. Сліпенчук Н. А. Щодо поняття корпоративного інтересу. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин: зб. наук. –пр. / НАПрН України, НДІ приватного права і підприємництва; ред. кол.: О. Д. Крупчан [та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. К.: Ред. журн. «Право України», 2013. С. 162 – 165.
  5. Сліпенчук Н. А. Виключення учасника з товариства за рішенням суду: реалії та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Науковий фаховий журнал. Серія «Право». Випуск 23. Частина 2. Том 1. м. Ужгород, 2014. Випуск 23. С. 177 – 181.
  6. Слипенчук Н. А. Перевод прав и обязанностей покупателя на акции (доли) общества как специальный способ защиты преимущественных прав. Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь», 2014. №2. С. 149 – 152.
  7. Slipenchuk N. Exeption of participant from a company in juridical order: European experience. International Journal Low&Society, Ivano-Frankivsk city, 2015.  P. 180 – 188.
  8. Сліпенчук Н.А. Виключення учасника з товариства в судовому порядку: європейський досвід. Право і суспільство: Міжнародний журнал. 2015. Випуск 1. м. Івано-Франківськ. С. 180 – 188.
  9. Сліпенчук Н.А. Система цивільно-правових способів захисту корпоративних. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія; за ред. д-ра юрид. наук, професора В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017, підрозділ 8.2. С. 480 – 496.

Сліпенчук Н.А. Особливості окремих цивільно-правових способів захисту корпоративних прав. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія; за ред. д-ра юрид. наук, професора В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017, підрозділ 8.3. С. 496– 504. 

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Цивільно-правові способи захисту корпоративних прав». Дисертація захищена в 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора В. А. Васильєвої.

Напрями наукових досліджень – цивільне право, господарське право, корпоративне право.