Програми навчальних дисциплін

Цивільне право України

Основи римського приватного права

Сімейне право України

Господарське право України

Міжнародне приватне право

Право інтелектуальної власності

Підприємницьке право

Конкурентне_право

Охорона державної, службової та особистої таємниці

Спадкове право

Державне регулювання економічної діяльності