Програмові вимоги

Основи римського приватного права

Цивільне право України Ч1

Цивільне право УкраїниЧ2

Сімейне право України

Господарське право України

Міжнародне приватне право

с/к “Право інтелектуальної власності”

с/к “Спадкове право”

с/к “Підприємницьке право”

с/к “Конкурентне право”

с/к “Охорона державної, службової та особистої таємниці”

с/к “Державне регулювання економічної діяльності”