Спеціалізація Корпоративне право

спеціалізація «Корпоративне право»

І семестр
Банківське право України денна заочна
Корпоративне право України денна заочна
Корпоративне управління денна заочна
Інвестиційне право денна заочна
Правочини в корпоративному праві денна заочна
Ліквідація та банкрутство підприємницьких товариств денна заочна
ІІ семестр
Акціонерне право денна заочна
Розпорядження корпоративними правами денна заочна
Здійснення корпоративних прав денна заочна
Правове регулювання обігу цінних паперів денна заочна
Способи захисту корпоративних прав денна заочна
ІIІ семестр
Охорона та захист корпоративних прав денна заочна
Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ.мовою) денна заочна
Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах денна заочна