Загальна інформація

  У 2007 році в юридичному інституті було відкрито магістратуру за спеціалізацією 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право з ліцензійним обсягом 25 студентів денної та 25 студентів заочної форм навчання.

  На підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 р. №29/1 навчально-науковому юридичному інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» було видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу.

  З 2017/2018 навчального року кафедра цивільного права є випусковою для підготовки магістрів за двома спеціалізаціями «Приватне право» і «Корпоративне право».

  У 2020/2021 н.р. за спеціалізацією «Приватне право» навчаються:
на 1-му курсі – 11 студентів денної і 11 студентів заочної форми навчання;
на 2-му курсі – 11 студентів денної і 12 студентів заочної форми навчання, за спеціалізацією «Корпоративне право» навчаються:
на 1-му курсі – 10 студентів денної і 11 студентів заочної форми навчання;
на 2-му курсі –11 студентів денної та 1 студент заочної форми навчання.

    Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціалізацією «Приватне право» кафедра цивільного права забезпечує викладання 7-ми нормативних та 11-ти вибіркових навчальних дисциплін.
  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

І семестр

Колізійні проблеми сімейного права

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту

ІІ семестр

Актуальні проблеми приватного права

Порівняльне речове право

Комерційне право Європейського Союзу (англ. мовою)

ІІІ семестр

Захист цивільних прав та інтересів

Санкції в цивільному праві

  1. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА:

І семестр

Особисті немайнові права / Непідприємницькі організації як учасники цивільних правовідносин

Медичне право / Споживче право

ІІ семестр

Міжнародний комерційний арбітраж  / Контракти в підприємницькій діяльності

Недоговірні зобов’язання /  Правове регулювання міжнародної комерційної діяльності

ІІІ семестр

 Реалізація прав інтелектуальної власності / Правове регулювання послуг в праві України та Європейського Союзу

Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності

    Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціалізацією «Корпоративне право» кафедра цивільного права забезпечує викладання 7-ми нормативних та 15-ти вибіркових навчальних дисциплін.
  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

І семестр

Банківське право України

Корпоративне право України

Корпоративне управління

ІІ семестр

Розпорядження корпоративними правами

Акціонерне право

ІІІ семестр

Охорона і захист корпоративних прав та інтересів

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою)

  1. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА:

І семестр

Правочини у корпоративному праві / Корпоративна власність

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств / Правове регулювання діяльності ТОВ

Інвестиційне право / Правовий статус окремих видів юридичних осіб

ІІ семестр

Здійснення корпоративних прав / Переважні права в корпоративних правовідносинах

Правове регулювання обігу цінних паперів  / Корпоративна правосуб’єктність

Способи захисту корпоративних прав /  Форми захисту корпоративних прав

ІІІ семестр

Універсальне правонаступництво у корпоративних правовідносинах / Корпоративні права подружжя

Міжнародний комерційний арбітраж