Інформація щодо курсових робіт

2020/2021 навчальний рік


Тематика курсових робіт з дисципліни «Цивільне право України» (денна та заочна форми навчання, ОПП «Право»)

Тематика курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» (денна форма навчання)

В період дистанційного навчання студенти 2-го і 3-го курсів можуть обрання теми курсової (наукової) роботи оформити в електронній формі. Для цього необхідно заповнити відповідну Заяву і надіслати її на електронну адресу кафедри: kcp@pnu.edu.ua. Заява вважається прийнятою, після отримання відповіді, що підтверджує її прийняття кафедрою.

ЗАЯВА для обрання теми курсової роботи

Заява для закріплення теми наукової роботи

Оперативна інформація про обрання тем курсових робіт


Методичні вказівки щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт

Методичні вказівки по написанню наукових робіт та критеріїв оцінювання різних форм наукової діяльності студентів


2019/2020 навчальний рік


Тематика курсових робіт (денна та заочна форми навчання):

Розпорядження про затвердження тем курсових, наукових робіт та їх керівників на 2019-2020 н.р.

Розпорядження про строки здачі курсових робіт 2019-2020 н.р.