Інформація щодо дипломних робіт

Тематика дипломних робіт для студенів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» на 2020/2021 н.р.

Заява для обрання теми дипломної роботи

Оперативна інформація про обрані теми дипломних робіт

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти