Навчально-методичні матеріали (2-й і 3-й курси)

2020/2021 навчальний рік

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Право»

Інші види Методичні вказівки для
семінарських занять самостійної роботи
Цивільне право України (2-й курс)

інд. завд. денна   3-й сем. заочна денна заочна
денна  4-й сем.
Цивільне право України (3-й курс) інд. завд. денна заочна денна заочна
Вибіркові дисципліни весняно-літнього семестру:
Основи римського приватного права   денна заочна денна заочна
Сімейне право України   денна заочна денна заочна
Право інтелектуальної власності   денна заочна денна заочна

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Міжнародне та європейське право»

Методичні вказівки для
семінарських занять самостійної роботи
Цивільне право (2-й курс) денна заочна денна заочна
Цивільне право (3-й курс) денна заочна денна заочна
Вибіркові дисципліни весняно-літнього семестру:
Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС денна заочна денна заочна