Мироненко Ігор Віталійович

Доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1996-2001 рр. – студент юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (спеціальність «правознавство»);

2001-2004 рр. – аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (без відриву від виробництва);

2008 р. – кандидат юридичних наук;

2011 р. – доцент кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

2001-2002 рр. – провідний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу Регіонального управління Фонду державного майна України по Івано-Франківській області;

2002-2003  рр. – асистент кафедри теорії держави і права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2005-2007  рр. – асистент кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

2007-2008  рр. – старший викладач кафедри господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;

з 2008 р. – доцент кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Мироненко І. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-практичний посібник. Івано-Франківськ, 2014. 155 с.

Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник. Київ: Алерта, 2013. 286 с.

Мироненко І. В. Інститут права сусідства: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 341 с.

Мироненко І. В. Види обмежень права власності на землю. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2008. Випуск ХХ. С. 107-111.

Мироненко І. В. Поняття та зміст відносин добросусідства. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 11. С. 95-98.

Мироненко І. В. Поняття обмежень права власності на землю. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2010. Випуск ХХІІ. С. 151-156.

Мироненко І. В. Нормативні обмеження права власності на землю. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2010. Випуск ХХІV. С. 114-118.

Мироненко І. В. Поняття та зміст обтяжень майна. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 135-139.

Мироненко І. В. Регулювання земельних відносин добросусідства в законодавстві Російської імперії. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2011. Випуск ХХVІІ. С. 29-35.

Мироненко І. В. Інтерес як об’єкт правової охорони. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2012. Випуск ХХVІІІ. С. 138-143.

Мироненко І. В. Регулювання земельних відносин добросусідства в радянському законодавстві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2012. Випуск ХХХ. С. 186-193.

Мироненко І.В. Нормативне регулювання відносин добросусідства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Випуск XXXII. С. 181-189.

Мироненко І. В. Зміст та значення публічних сервітутів для правового регулювання земельних відносин. Держава і право. 2013. № 60. С. 342-349.

Мироненко І. В. Правове регулювання земельних відносин добросусідства в праві Київської Русі. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького „Університетські наукові записки”. 2013. Вип. 7. С. 255-260.

Мироненко І. В. Поняття і ознаки нерухомого майна. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Випуск 34. С. 154-162.

Мироненко І. В. Регламентація земельних відносин добросусідства в кодифікації „Права, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Випуск 36. С. 17-24.

Мироненко І. В. Застосування положень про право володіння у сфері земельних відносин. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 131-133.

Мироненко І. В. Правове регулювання земельних відносин добросусідства в „Литовських статутах”. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2017. Випуск 45. С. 53-65.

Мироненко І. В. Співвідношення положень про добросусідство та земельних сервітутів. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 3 (09). С. 80-88.

Мироненко І. В. Правове регулювання опосередкованих сусідських впливів: сучасні підходи. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 12. С. 41-47.

Мироненко І. В. Індивідуалізація земельних ділянок як умова їх залучення до цивільного обороту. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2018. Випуск 48. С. 212-223.

Мироненко І. В. Принципи інституту права сусідства (добросусідства). Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 163-166.

Мироненко И. В. Право соседства как правовой институт: общетеоретические аспекты. LEGEA ŞI VIAŢA. 2019. № 4/2. С. 130-134.

Мироненко І. В. Сусідські відносини як об’єкт правового регулювання: загальна характеристика. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 2. С. 89-93.

С. 89-93.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Міжнародне приватне право», «Правові основи зовнішньоекономічної діяльності».

Коло наукових інтересів:право власності та речові права; земельні відносини добросусідства; проблеми міжнародного приватного права.

Тема кандидатської дисертації  «Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні».  Дисертація захищена у 2008 р. у спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) під керівництвом  доктора юридичних наук, професора В. В. Костицького .
Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числінавчальних посібників «Міжнародне приватне право» (2013 р.) і «Правові основи зовнішньоекономічної діяльності» (2014 р.),  монографії «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні аспекти» (2019 р.) та ін.