Денна форма навчання

Освітньо-професійна програма “Право”

Цивільне право України ч.1

Цивільне право України ч.2

Господарського права України

Міжнародне приватне право

Вибіркові дисципліни осінньо-зисового семестру:

Підриємницьке право

Конкурентне право

Вибіркові дисципліни весняно-літнього семестру:

Основи римського приватного права

Право інтелектуальної власності

Сімейне право України

Спадкове право

Освітньо-професійна програма “Міжнародне та європейське право”

Цивільне право