Денна форма навчання

2 курс

 

Цивільне право України

Основи римського приватного права

Сімейне право України

3 курс

Право інтелектуальної власності

Цивільне право України

4 курс

Господарське право

Міжнародне приватне право

с/к “Конкурентне право”

с/к “Підприємн право

с/к “Спадкове право”