Вибіркові дисципліни

Для обрання до вивчення у 2022/2023 навчальному році студентам спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП «Право») кафедрою цивільного права пропонуються  наступні дисципліни вільного вибору:

1-й курс

осінній семестр:

Актуальні проблеми науки цивільного права  (доц. Банасевич І.І.)

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту  (доц. Гейнц Р.М.)

Особисті немайнові права  (проф. Коструба А.В.)

Медичне право (доц. Гейнц Р.М.)

Міжнародне сімейне право (доц. Мироненко І.В.)

Споживче право (викл. Гришко У.П.)


Банківське право України (проф. Зозуляк О.І.)

Корпоративне право України (проф. Зеліско А.В.)

Інвестиційне право (проф. Зеліско А.В.)

Корпоративна власність

Корпоративне управління

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств (доц. Ковалишин О.Р.)

Правовий статус окремих видів юридичних осіб   

Правочини в корпоративному праві (викл. Сигидин М.М.)

 

весняний семестр:

Захист цивільних прав та інтересів(доц. Банасевич І.І.)

Набуття, реалізація та захист речових прав(доц. Гейнц Р.М.)

Міжнародний комерційний арбітраж (доц. Мироненко І.В.)

Договірне право ЄС (викл. Гришко У.П.)


Акціонерне право(проф. Зеліско А.В.)

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ.мовою)(проф. Зеліско А.В.)

Здійснення корпоративних прав (доц. Сіщук Л.В.)

Охорона і захист корпоративних прав (викл. Сигидин М.М.)

Розпорядження корпоративними правами

 

2-й курс, осінній семестр

Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права (доц. Стефанишин Н.М.)

Договори у сфері надання послуг (доц. Гейнц Р.М.)

Комерційне право ЄС (анг. мовою) (доц. Ковалишин О.Р.)

Недоговірні зобов’язання (викл. Гришко У.П.)

Санкції в цивільному праві (проф. Зозуляк О.І.)

Судовий захист прав інтелектуальної власності (доц. Стефанишин Н.М.)


Корпоративні права подружжя

Правове регулювання обігу цінних паперів (проф. Зозуляк О.І.)

Переважні права в корпоративних правовідносинах

Способи захисту корпоративних прав та інтересів   

Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах (доц. Сіщук Л.В.)